Αναλυτική Περιγραφή Εμπορικής Δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της SKY LIFT ΑΕ χωρίζεται σε δύο εξίσου σημαντικούς τομείς :

α) Στις συντηρήσεις ανελκυστήρων

Με έμπειρους, εξειδικευμένους τεχνικούς να επισκέπτονται οικοδομές, ιδιόκτητες κατοικίες και δημόσιους οργανισμούς για την συντήρηση και με υπεύθυνο μηχανολόγο μηχανικό επικεφαλής της ορθής λειτουργίας των συνεργείων, η SKY LIFT συνεχίζει την μακροχρόνια συνεργασία με τους ανθρώπους που την εμπιστεύτηκαν.

Ακολουθώντας το νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. Φ9.2/29362/1957 - Φ.Ε.Κ. 1797Β/2005) και την τροποποίησή της (Φ.Ε.Κ. 696Β/3-5-07), η εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση των ανελκυστήρων, μέσω των περιοδικών ελέγχων και της διευθέτησης βασικών σημείων στους παλιούς ανελκυστήρες.  Σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης TÜV, με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών - τεχνικών και με την έγκριση των διαχειριστών, προγραμματίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι για την λήψη ή την ανανέωση των πιστοποιητικών των ανελκυστήρων.

Σε άμεση επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο της SKY LIFT και με την δυνατότητα 24ωρης υποστήριξης, οι τεχνικοί είναι στην υπηρεσία των πελατών για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει. Με πραγματικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο της εργασίας τους, έχουν εξειδικευθεί στην αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων ανελκυστήρων ανεξαρτήτως παλαιότητας.

Σκοπός της SKY LIFT στον τομέα της συντήρησης είναι η διατήρηση των άριστων σχέσεων με τους πελάτες της, προσφέροντάς τους υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και εξασφαλίζοντάς τους ένα ασφαλές μέσο μετακίνησης.

Επόμενη
SkyLift_20.JPG